Tištěný Reflex MIROSLAV NAJMAN 26. 7. 2001 •  12:00AM:

Letadlo není automobil

Je používání mobilních telefonů v letadle nebezpečné? Anebo je to jen zbytečné opatření, které cestujícím komplikuje život? Miloš Čermák ve svém článku (Reflex č. 27) tvrdí, že pro interferenci mobilních telefonů s navigačním systémem neexistují důkazy a že někteří vědci nad zákazem telefonování v letadlech dělají otazník. Pracuji v oboru radionavigace šest let a kromě jiného se zabývám právě možným rušením radionavigačních prostředků na palubách letadel. Proto bych se rád ke zmíněnému článku vyjádřil.

Až nám to spadne, tak si posvítíme na ČermákaZ minulosti jsou známy minimálně dva případy zahraničních letadel, kdy mobilní telefon rušil leteckou navigaci v prvním a nežádoucím způsobem ovlivňoval navigační počítač ve druhém případě. Nezapomeňte, že mobilní telefon obsahuje vysílač o výkonu v řádu jednotek Wattů a síla elektromagnetického pole, kterou takový telefon při jeho použití generuje, je v uzavřeném prostoru letadla značná. Telefony pracují pochopitelně v jiném kmitočtovém pásmu než radionavigace, ovšem každý navigační (obecně jakýkoliv) přijímač má pouze jistou odolnost proti signálům z jiných pásem. Pokud je tato hranice překročena vlivem silného pole cizího vysílače (v tomto případě mobilního telefonu) nebo pokud dojde k intermodulaci více vysílačů na vstupu navigačního přijímače, navigační informace je rušena.

V praxi může dojít ke dvěma variantám rušení. V prvním případě dojde k úplnému vymizení navigačního signálu a posádka je o tom informována vlastním indikátorem. Musí pak použít jiný zdroj navigace, má-li jaký. V druhém, o mnoho nebezpečnějším případě dojde "jen" k ovlivnění navigačního signálu, a to tak, že jeho základní složky úplně nevymizí, ale jsou rušícím signálem pozměněny. Druhá varianta je sice velmi málo pravděpodobná, ale v praxi byla vyzkoušena v laboratorních podmínkách. V tomto druhém případě si pilot myslí, že letí dobře (navigace funguje), ale ve skutečnosti se nachází s letadlem jinde. V situaci, kdy se jedná o pilotování za podmínek takzvané IFR - to znamená let podle přístrojů (meteorologická situace neumožňuje vizuální kontakt se zemí) -, je informace z navigačního přijímače velmi důležitá. Ve fázi konečného přiblížení a přistání za téměř nulové dohlednosti je pak tato informace životně nutná. Její ztráta se za takových podmínek téměř jistě rovná havárii.

Tvrzení, které zaznělo v článku pana Čermáka, je velmi nebezpečné. Zkuste se vžít do pocitů pilota, který má před sebou jen mléčně bílé sklo, stovky metrů pod sebou letiště, na rychloměru 250 km/h, za sebou desítky nebo stovky pasažérů a desítky tun vážící letadlo. A jediné, co jej správně vede k cíli, jsou dvě zkřížené ručky indikátoru navigačního přijímače. A v kritické chvíli, kdy má pilot stroj v přistávací konfiguraci na minimální rychlosti (tedy relativně blízko rychlosti pádové), si jeden z cestujících objedná mobilním telefonem taxi. A bude sedět u okna, nad kterým bude například anténa navigačního přijímače ...

Nebudu scénář dále ani domýšlet. V letectví (alespoň v tom civilním) to už tak je, že se klade velký důraz na prevenci. Letadlo totiž - a to by si pan Čermák měl uvědomit - ve vzduchu nezastavíte.

Diskuse k článku (celkem příspěvků: 0, nových: 0)
Zasílat reakce na označené příspěvky na e-mailovou adresu:
zasílat všechny nové příspěvky: